Jak przygotować się do zabiegu i pobytu w Szpitalu w Puszczykowie?

W przypadku pacjentów zgłaszających się do szpitala na zabieg operacyjny lub pobyt diagnostyczny proszeni są o:

  • Przybycie do szpitala – w dniu i o godzinie wyznaczonej przez lekarza lub przez pracownika szpitala
  • W przypadku pacjentów, których termin zabiegu operacyjnego przypada na ten sam dzień  co termin przyjęcia proszeni są o przybycie do szpitala na czczo (nie wolno jeść i pić na 6 godzin przed planowanym terminem operacji oraz ewentualnymi badaniami podczas pobytu diagnostycznego). W indywidualnych przypadkach za zgodą lub na polecenie lekarza możliwe są inne, indywidualnie przygotowane tryby postępowania.