Jak długo czeka się na przyjęcie do Szpitala? / jak długo czeka się na badanie?

Listy oczekujących zostały stworzone w celu przejrzystego i sprawiedliwego dostępu Świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Oczekiwanie na usługi refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika z faktu ograniczonych limitów ustalonych z NFZ. 

Czas oczekiwania na poszczególne usługi w Szpitalu w Puszczykowie jest zmienny i zależny od ilości pacjentów oczekujących oraz ilości pacjentów zgłaszających się na wybrane usługi.

Najbardziej rzetelne informacje dotyczące okresu oczekiwania na dane świadczenie można uzyskać w sekretariatach oddziałów oraz rejestracjach poradni. Na stronie www.kolejki.nfz.gov.pl możliwa jest weryfikacja czasu oczekiwania w danym rejonie w podziale na poszczególne świadczenia refundowane przez NFZ.