Zasady zapisywania się do listy oczekujących

Warunkiem zapisu na listę oczekujących jest okazanie następujących dokumentów:

  • Oryginał Skierowania do Szpitala wystawionego przez lekarza (szczegóły patrz tutaj) (Skierowanie do Szpitala musi zawierać czytelną pieczątkę nagłówkową jednostki kierującej oraz czytelną pieczątkę lekarza kierującego z podpisem).
  • Dowód osobisty, paszport, prawo jazdy (PESEL).
  • Powyższe dokumenty należy okazać lekarzowi w danym Oddziale, który po dokonaniu kwalifikacji wyznacza termin przyjęcia do Szpitala.