Czy Szpital posiada eWUŚ?

Od 1 stycznia 2013r obowiązują uproszczone zasady weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W związku z tym Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił ogólnopolski system eWUŚ (elektroniczną Weryfikację Uprawnień Świadczeniobiorców), który pozwala tym, którzy są ubezpieczeni, bez zbędnych formalności korzystać z usług refundowanych przez NFZ.

W związku z powyższym dokument uprawniający nie jest potrzebny jeśli:

  • podczas rejestracji podany zostanie numer PESEL,
  • potwierdzona zostanie tożsamość pacjenta jednym z trzech dokumentów: dowodem osobistym, paszportem, prawem jazdy,
  • w przypadku dziecka objętego ubezpieczeniem szkolnym (do ukończenia 18 roku życia (przedłożona zostanie aktualna legitymacja szkolna).