Biała Sobota z Powiatem Poznańskim

Już po raz trzeci mieszkańcy Powiatu Poznańskiego mieli znakomitą okazję, by zadbać o swoje zdrowie.

…” Lepiej się przebadać i wiedzieć co nam jest, bo szybko zdiagnozowana choroba okazuje się  dużo łatwiejsza do wyleczenia” - mówił dziś Starosta Poznański inaugurując kolejną akcję profilaktyczną. Jak się szybko okazało – bardzo potrzebną!  Na zaproszenie Starosty Jana Grabkowskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach i konsultacjach odpowiedziało wyjątkowo dużo chętnych. 

Jak podkreślała Prezes Ewa Wieja w czasie Białej Soboty konsultowane są…”przede wszystkim choroby cywilizacyjne, schorzenia, które występują najpowszechniej, które dotkną znakomitą większość społeczeństwa, które po prostu w szybkim tempie się starzeje. A więc choroby układu krążenia, choroby onkologiczne – problemy zdrowotne, z którymi boryka się wielu z nas”.

Prezes Zarządu Ewa Wieja, wiceprezes Piotr Reiter  oraz Jacek Kubiak - Dyrektor ds. Medycznych Szpitala  wraz ze starostą poznańskim Janem Grabkowskim osobiście sprawdzali, czy badania przebiegały sprawnie i zgodnie z planem. W Puszczykowie byli obecni także członkowie  Zarządu Powiatu w Poznaniu - Zygmunt Jeżewski i Piotr Zalewski oraz Teresa Gromadzińska wraz z  Elżbietą Tonder z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu, a także  Elżbieta Bijaczewska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Z badań i konsultacji można było skorzystać bezpłatnie, bo całość akcji sfinansowano ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego. Był tylko jeden warunek: należało być mieszkańcem jednej z 17 gmin Powiatu. 

Mimo iż akcja rozpoczynała się o godzinie 11.00, to już  od samego rana ustawiały się kolejki chętnych. W namiotach przed Szpitalem każdy chętny mógł skorzystać  z  badania poziom glukozy i cholesterolu we krwi, a także mierzenia ciśnienia tętniczego. To podstawowe badania, które są  bardzo ważne dla wykrycia groźnych chorób cywilizacyjnych.

Niektóre z konsultacji i badań wymagały jednak wcześniejszego zarejestrowania się. Na chętnych czekało wielu specjalistów z różnych dziedzin.  Kardiolodzy oceniali ryzyko zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe, okuliści prowadzili badania przesiewowe w kierunku jaskry, urolodzy natomiast zajęli się wczesną diagnostyką schorzeń onkologicznych układu moczowego. Długie kolejki chętnych ustawiły się też  przed gabinetem laryngologicznym i alergologicznym, a także przed pracownią, w której po badaniu USG metodą Dopplera konsultowano neurologicznie stan tętnic szyjnych i kręgowych. Przed Szpitalem zaparkował specjalny samochód, w którym badano gęstość kości. Densytometria pozwala wykluczyć ewentualną osteoporozę. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też badania videodermatoskopem, które pozwalają ocenić, czy znamiona, jakie pojawiają się na skórze, nie mają cech nowotworowych. Warto też nadmienić, że każdy mieszkaniec, który ukończył 50 rok życia mógł  bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie.

Podczas dzisiejszej „Białej soboty” nie tylko badano, ale również edukowano. Działało stoisko Wielkopolskiego Centrum Onkologii, w którym zachęcano do wzięcia udziału w bezpłatnym Programie Profilaktyki Raka Głowy i Szyi. Działały  punkty informacyjne NFZ, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Warto było też wykazać się wiedzą na temat Powiatu Poznańskiego, a także naszego Szpitala. Na zwycięzców czekały  praktyczne upominki, a nagrodą główną w konkursie „Co wiecie o powiecie” był rower! 

Wiele osób podkreślało, że taka akcja pozwala im nie tylko trochę lepiej poznać Szpital z sąsiedztwa, ale przede wszystkim zrobić coś bardzo ważnego dla siebie. W codziennym zabieganiu i zapracowaniu zapominamy bowiem często o profilaktyce, która - jak podkreślają lekarze -  jest tak samo ważna jak medycyna naprawcza. Musimy wiedzieć, co nam zagraża, żeby odpowiednio wcześnie na to reagować.

 

Biała Sobota 2018