Ukraińscy goście odwiedzili Szpital w Puszczykowie.

Od kilku dni powiat poznański gości oficjalną delegację z partnerskiego Rejonu Kijowsko-Światoszyńskiego. Dzisiaj ukraińscy goście odwiedzili Szpital w Puszczykowie.

W skład delegacji, której przewodzi  Mychajło Leznik zastępca Przewodniczącego Kijowsko-Światoszyńskiej Państwowej Administracji Rejonowej w obwodzie kijowskim są także przedstawiciele Wydziału Zdrowia. Spotkanie było więc okazją do przedstawienia  wielu zagadnień związanych z organizacją i finasowaniem systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Goście z uwagą wysłuchali krótkiej prezentacji, w której Prezesa Ewa Wieja przypomniała historię szpitala, podkreślając ogromne znaczenie inwestycji całkowicie zmieniających oblicze puszczykowskiej lecznicy. Zaprezentowała także jak w konkretnych oddziałach realizowane jest hasło „Opieka – zaufanie – profesjonalizm” – czyli kwintesencja misji szpitala. Naszych ukraińskich partnerów interesowały także  kwestie organizacyjne - szczególnie dotyczące funkcjonowania SOR-ów, tego czy pacjentów obowiązuje rejonizacja i czy brakuje lekarzy i pielęgniarek. Interesowali się również funkcjonowaniem oddziału kardiologicznego i ortopedycznego .

Późnej goście obejrzeli  plac budowy nowego bloku operacyjnego , a także zwiedzili Szpitalny Oddział Ratunkowy, Pracownię Radiologii Zabiegowej, w której wykonuje się miedzy innymi kompleksową diagnostyką i terapią naczyń  tętniczych i żylnych oraz odwiedzili Pracownię Rezonansu Magnetycznego.

Krótka robocza wizyta była – jak sami podkreśli – bardzo inspirująca. 

 

Ukraińscy goście