Uwaga pacjenci hospitalizowani w latach 1986 -1987 oraz 1996 -1997

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. informuje, że planowane jest zniszczenie dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w latach 1986 -1987 oraz 1996 -1997.

Osoby zainteresowane uzyskaniem powyższej dokumentacji mogą ją odebrać po wcześniejszym złożeniu wniosku w Dziale Usług Medycznych - Statystyka Medyczna.

Zgodnie z Art.29.2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta dokuemntację może odebrać pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta.