Ruszył remont Oddziału Rehabilitacji Szpitala w Puszczykowie

Na początku kwietnia ruszył remont Oddziału Rehabilitacji Szpitala w Puszczykowie. To bardzo ważna inwestycja, która znacząco podniesie komfort pobytu pacjentów jak i pracy personelu medycznego.

Pobyt na tym Oddziale jest stosunkowo długi, to zazwyczaj 3 – 4 tygodnie dlatego tak ważne jest aby oprócz zabiegów rehabilitacyjnych chorzy mieli zapewnione odpowiednie warunki hotelowe.

Po zakończeniu remontu,  na oddziale będą dwuosobowe, bardziej kameralne  pokoje  z toaletami. Nowe pokoje i pomieszczenia socjalne zyskają także lekarze i pielęgniarki. Na Oddział trafi także nowy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz  komputerowy.

Projekt „Rozwój rehabilitacji w Szpitalu w Puszczykowie” został  sfinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 “Infrastruktura ochrony zdrowia” oraz środków własnych wypracowanych przez Szpital w Puszczykowie.  Całkowity koszt inwestycji to ponad 2 miliony złotych , z czego trzy czwarte to dofinansowanie z budżetu środków europejskich.

Co ważne – Oddział w tym czasie będzie pracował i przyjmował pacjentów. Będzie to wprawdzie wymagało nieco cierpliwości i pewnych zmian organizacyjnych, ale już jesienią wszyscy -  pacjenci i personel medyczny odczują znaczącą poprawę.