II edycja Konkursu „Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dr. Kazimierza Hołogi”

Konkurs organizowany przez  Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolską  Izbę Lekarską  ma promować działalność charytatywną i społeczną Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Patronem akcji jest dr Kazimierz Hołoga (1913-1958), lekarz, społecznik i filantrop z Nowego Tomyśla, który  realizował i wcielał w życie ideały lekarza bez reszty oddanego pacjentom. We wrześniu 2016 r. został wszczęty jego proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym. Natomiast w Nowym Tomyślu działa szkoła i szpital jego imienia.

Uroczystość podsumowania konkursu odbyła się 9 marca w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Lauretami tegorocznej edycji zostali: Anna Tarajkowska, stomatolog z Poznania. Wyróżnienia otrzymali Alicja Bartkowska – Śniatkowska, Szczepan Cofta oraz Edmund Waszyński.

Miło nam poinformować , że w gronie nominowanych znalazła się dr Barbara Zerger, której kandydaturę zgłaszało Starostwo Powiatu Poznańskiego.

Od wielu, wielu lat kojarzona jest z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, w którym pracuje jako specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog.

Pani Barbara Zerger będzie za dwa lata  świętować jubileusz półwiecza  pracy zawodowej ale nadal pracuje i  swoim bardzo bogatym doświadczeniem dzieli się z młodszymi kolegami. Jak sama mocno podkreśla od zawsze wiedziała, że chce być lekarzem ! Lekarzem, który nieustannie, bez względu na okoliczności,  ma czas dla swoich pacjentów… Zafascynowana interną, a w szczególności chorobami cywilizacyjnymi wciąż obecna jest na zjazdach, konferencjach naukowych. Uważa, że każdy człowiek, a w szczególności lekarz musi się uczyć przez całe życie. Jest diabetologiem, a wiedzę o tej cywilizacyjnej pladze stara się upowszechniać zarówno wśród pacjentów jaki i personelu medycznego Szpitala w Puszczykowie.

Stare przysłowie mówi , że …”szewc w podartych butach chodzi” i aby to twierdzenie nie sprawdzało się w Puszczykowskiej Lecznicy dba właśnie dr Barbara Zerger. Nikt tak jak ona nie potrafi w porę uchwycić zlekceważonej dolegliwości, nikt tak skutecznie nie nakłania do badań i wiecznie zagonioną pielęgniarkę czy lekarza wreszcie skłoni do wizyty u specjalisty. Dzięki niej już kolejne pokolenie pracowników Szpitala w Puszczykowie może korzystać z opieki lekarza, który stara się widzieć więcej i dociekać tak długo aż nie postawi właściwej diagnozy.

Mówi o sobie – internista starej daty – czyli taki, który stara się patrzeć na chorego zdecydowanie szerzej niż nakazuje wiedza przypisana danej medycznej specjalizacji. To właśnie tak bardzo zafascynowało ją w internie. Ale młodszych kolegów uczy też … cierpliwości. W zagonionym świecie to podobno towar deficytowy – jednak jak uważa dr Barbara wciąż lekarzom niezbędny, bo patrząc szkiełkiem i okiem mędrca na pozornie prawidłowe wyniki można zagubić dolegliwości i cierpienie pacjenta. Dlatego tak ważne są:  cierpliwość w poszukiwaniu przyczyn choroby  i empatia okazywana pacjentowi na każdym etapie leczenia.

Potwierdzają to zarówno pacjenci jak i koledzy dr Barbary Zerger. Jej serdeczność, ciepły uśmiech i „łagodna” stanowczość w nakłanianiu do badań i podejmowania leczenia odnosi skutek – zwłaszcza wśród tak opornych pacjentów jak pracownicy Szpitala.

Pani doktor Barbarze Zerger gratulujemy serdecznie nominacji i życzymy kolejnych lat satysfakcjonującej służby dla pacjentów ( także … nas pracowników Szpitala).

                                                                                                                                                  Ewa Wieja 

                                                                                                                                               Prezes Zarządu