Rozmowy o problemach służby zdrowia

Wielkopolscy starostowie przyjechali 6 grudnia do Puszczykowa na posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego. 

Najpierw nad finansami i inwestycjami debatowali w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym, a w drugiej części spotkania przyjechali do naszego szpitala z krótką, roboczą wizytą.  Wielu z nich doskonale orientuję się w problemach służby zdrowia, zwłaszcza gdy w swoim powiecie mają nierentowny szpital. Z tym większym zainteresowaniem słuchali Starosty Jana Grabkowskiego, który przypomniał historię szpitalnych problemów. A potem żywo komentowali prezentację Prezes Ewy Wiei, która na konkretnych przykładach pokazywała, że konsekwentna realizacja przemyślanego planu przynosi efekty.

Przykład naszego szpitala, w którym pacjent może być przyjęty zarówno przez lekarza rodzinnego jak i najlepszych specjalistów był z pewnością inspirujący. Jak podkreślała Prezes Ewa Wieja, na dzisiejszy sukces szpitala złożyły się  nie tylko konsekwentnie przeprowadzane inwestycje, ale przede wszystkim ludzie – lekarze, pielęgniarki, administracja… To oni decydują przecież o dzisiejszej pozycji szpitala na wojewódzkiej mapie służby zdrowia.  

W czasie spotkania poruszono także tematy, które tak samo nurtują wszystkich odpowiedzialnych w powiatach za ochronę zdrowia. Niedobory kadrowe, kłopoty z kontraktowaniem usług medycznych, brak funduszy… Szpitale, zwłaszcza te mniejsze, w których jest tylko kilka oddziałów, odczuwają je z pewnością bardziej dotkliwie. Dlatego – jak sugerowała Prezes Ewa Wieja – trzeba współpracować i wspólnie szukać rozwiązań. 

 

Spotkanie wielkopolskich starostów