Czy wiesz, że ...

 

Oporność  bakterii  na antybiotyki  należy  do największych zagrożeń dla  zdrowia publicznego. Dla podkreślenia  zagrożenia  rozwoju oporności na antybiotyki  Komisja Europejska  ustanowiła 8 listopada  Europejskim Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Tegoroczne  hasło  brzmi;’’Jesteśmy oporne na antybiotyki. Dziękujemy! Bakterie.’’

Powodem lawinowego narastania oporności jest nadużywanie antybiotyków (także w hodowli zwierząt i drobiu) oraz niewłaściwe stosowanie przez pacjentów często ‘’na własną rękę’’. Jako lekarze prawdopodobnie staniemy  przed pacjentem,  aby zakomunikować, że nie ma możliwości  zastosowania skutecznego antybiotyku.

U pacjentów leczonych antybiotykiem mogą wystąpić biegunki.

Clostridium difficile   powoduje ok. 30% biegunek  poantybiotykowych. Czynnikami  ryzyka wystąpienia  biegunki poantybiotykowej są: częste hospitalizacje i wcześniejsze terapie antybiotykowe, leczenie immunosupresyjne, wiek pacjenta i związany z tym spadek odporności,choroby przewlekłe, odleżyny, oparzenia. Przebieg  zakażenia  może być bezobjawowym nosicielstwem, mogą to być liczne luźne stolce oraz rzekomo-błoniaste  zapalenie  jelita grubego i potrzeba leczenia chirurgicznego,  a także  piorunujący przebieg z zagrożeniem życia. Może biegunka nawracać. Doprowadza to do odwodnienia, utraty elektrolitów, białka - czyli do ogólnego wyniszczenia.  W  leczeniu  zakażeń  clostridium difficile stosuje  się celowaną   antybiotykoterapię. 

Jeśli celowana  antybiotykoterapia nie  pomaga  to wysoce skutecznym sposobem  leczenia nawracających  lub opornych na klasyczne leczenie biegunek jest procedura przeszczepu / transferu  flory jelitowej od zdrowego dawcy celem przywrócenia  równowagi bakteryjnej w przewodzie pokarmowym i następnie ustąpienie biegunki.

W naszym szpitalu już u dwóch pacjentów zastosowano leczenie biegunki  poantybiotykowej  metodą  transferu flory jelitowej, po wyczerpaniu możliwości leczenia farmakologicznego.

 

Krystyna Dudzińska

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Przewodnicząca Zespołu ds. Zakażeń