Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej był okazją do spotkania pielęgniarek oddziałowych z Panią Ewą Wieją Prezesem Zarządu i Dyrekcją Szpitala w Puszczykowie. Pani Prezes złożyła na ręce pań oddziałowych, wszystkim pielęgniarkom życzenia wielu sukcesów i zadowolenia z pracy.

Podczas  spotkania Pani Maria Karczewska z – ca Dyr. ds. Medycznych, w swoim wystąpieniu przypomniała prekursorki pielęgniarstwa i historię zawodu. Uroczystość była również okazją do wymiany doświadczeń i wspomnień z przebiegu pracy zawodowej.