Zamówienia Publiczne

Instrukcja Udzielania Zamówień Publicznych

 

Zarządzenie Prezesa w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych

Instrukcja Udzielania Zamówień Publicznych

Załącznik nr 1 do Instrukcji - Wniosek w sprawie dokonania zamówienia publicznego

Załącznik nr 2 do Instrukcji - Roczny plan zamówień publicznych 

Załącznik nr 3 do Instrukcji - Rejestr udzielonych zamówień publicznych

Załącznik nr 4 do Instrukcji - Uchwała Zarządu w sprawie powołania komisji przetargowej

Załącznik nr 5 do Instrukcji - Regulamin pracy komisji przetargowej

Załącznik nr 6 do Instrukcji - Kwartalny plan zamówień publicznych

 

Ogłoszenia i wyniki postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

 

20-09-2017 Dostawa aspiratora ultradźwiękowego wraz z wyposażeniem

 

20-09-2017 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych, myjących oraz pielęgnacyjnych

 

07-09-2017 Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów i Laboratoryjnego Systemu Informatycznego

 

29-08-2017 Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. o budynek Bloku Operacyjnego wraz z budową szybu windowego. Etap II: Budowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem i Centralną Sterylizatornią.

 

28-08-2017 Dostawa sprzętu jednorazowego

 

28-08-2017 Dostawa produktów stosowanych w osteosyntezie

 

28-08-2017 Dostawa pieluchomajtek, podkładów jednorazowych oraz koszul dla pacjentów

 

27-07-2017 Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej

 

19-07-2017 Dostawa materiałów opatrunkowych oraz innego asortymentu

 

13-07-2017 Dostawa systemu ucyfrowienia wraz z systemem archiwizacji obrazów dla potrzeb Pracowni RTG

 

10-07-2017 Usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania systemu informatycznego Szpitala

 

23-06-2017 Dostawa soczewek oraz elementów zużywalnych w operacjach zaćmy wraz z udstępnieniem sprzętu do operacji zaćmy

 

06-06-2017 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i przetwarzania odpadów medycznych

 

01-06-2017 Dostawa produktów stosowanych w osteosyntezie

 

12-05-2017 Dostawa łóżek szpitalnych sterowanych elektrycznie

 

20-04-2017 Świadczenie usług transportu sanitarnego

 

21-03-2017 Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Szpitala w Puszczykowie - postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę

 

17-03-2017 Dostawa leków do Apteki Szpitalnej

 

06-02-2017 Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Szpitala w Puszczykowie

 

02-02-2017 Dostawa respiratorów oraz przyłóżkowego mobilnego aparatu RTG

 

02-02-2017 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do mikrochirurgii oka

 

26-01-2017 Dostawa akcesoriów do sterylizacji

 

03-01-2017 Dostawa odczynników do badań koagulologicznych krwi wraz z dzierżawą analizatora oraz wyposażenia dodatkowego

 

30-12-2016 Budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem dla Szpitala w Puszczykowie w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. S. T. Dąbrowskiego S.A. o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego”

Pliki do pobrania

partner
partner
partner
partner
partner
partner
Realizacja: www.e1.pl
nlclose