Czy wiesz, że

 

Wstęp

Czasami warto spojrzeć na medycynę z innej perspektywy. W tej zakładce chcemy się tego podjąć, prezentując jej czytelnikowi daty i dane nie związane wprost z działalnością szpitala, jednak zarówno dziś jak  i w przyszłości będące punktem odniesienia dla wszystkich dziedzin ochrony zdrowia.

Nikogo nie dziwi stwierdzenie, że medycyna jest tak stara jak nasza cywilizacja. Przełomowe odkrycia przeplatane były przesądami, które przez wieki funkcjonowały z powodzeniem w świadomości ludzi. Cała historia medycyny składa się z odkryć, które w mniejszym bądź większym stopniu wpływały na dotychczasowy dorobek wiedzy, jednak większość z kroków milowych medycyny to efekt pracy wielu badaczy,  z których zazwyczaj jednemu tylko przypisywano miano odkrywcy. Poniżej kilka ciekawostek i historii, które towarzyszyły epokowym wydarzeniom w medycynie.

Zatem – czy wiesz, że…

 • Czy wiesz, że ...

    Oporność  bakterii  na antybiotyki  należy  do największych zagrożeń dla  zdrowia publicznego. Dla podkreślenia  zagrożenia  rozwoju oporności na antybiotyki  Komisja Europejska  ustanowiła 8 listopada  Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Tegoroczne  hasło  brzmi ;’’Jesteśmy oporne na antybiotyki. Dziękujemy. Bakterie.’’                                                                                                                                     

 • Czy wiesz, że ...

  Na początku XX wieku istniały środki, które w pewnym stopniu obniżały nadmierny poziom cukru we krwi, ale dopiero w 1922 roku udało się uzyskać czysty, gotowy do podania hormon, którego niedobór powodował cukrzycę. Insuliny otrzymywane z trzustek zwierzęcych (wieprzowe i wołowe) do połowy lat osiemdziesiątych były podstawą leczenia przypadków cukrzycy wymagających podawania insuliny. Dopiero w latach osiemdziesiątych udało się opracować dokładnie taką samą insulinę jak ludzka, produkowaną przez zmienione genetycznie bakterie.

 • Czy wiesz, że ...

  W 1907 roku wykonano pierwszą udaną transfuzję krwi, po tym jak w roku 1901 Karl Klandsteiner odkrył, że istnieją jej trzy grupy. Początkowo wiedziano o grupach A, B i C (zmieniona później na 0), aby w 1910 roku ostatecznie ustalono nomenklaturę grup krwi dzięki pracy Emila Dungerna wraz z Ludwikiem Hirszfeldem.

 • Czy wiesz, że...

  Panowie Watson i Crick solidnie pracowali nad odkryciem budowy DNA. Wiedziano, że jest coś takiego, ale nikt nie wiedział jak ten kwas wygląda. Bezskutecznie próbowano budować różne modele jego cząsteczki. Dopiero w 1953 roku dokonano przełomowego odkrycia – ustalono, że DNA jest dwuniciowy, jego szkielet stanowią cząsteczki cukru i fosforanów, natomiast dzięki wiązaniom między adeniną i tyminą oraz guaniną i cytozyną wszystko jest połączone w jedną całość. W 1962 roku za to odkrycie Watson i Crick otrzymali Nagrodę Nobla.

 • Czy wiesz, że...

  Już w VIII wieku Arabowie zakładali pierwsze apteki i szpitale. Organizacyjnie nie różniły się one zbyt wiele od obecnych szpitali, nawet tych wysokiej klasy. Arabowie w miarę swoich umiejętności starali się leczyć pacjentów, a w jednym z ich szpitali pracowało 24(!) lekarzy różnych specjalności

 • Czy wiesz, że...

  Cała bogata historia medycyny dzieli się ogólnie na dwa etapy – przed i po Hipokratesie. Zwany „ojcem medycyny” Hipokrates odegrał prawdopodobnie największą rolę w historii medycyny. Na jego słynnych naukach o krwi, śluzie, żółci i czarnej żółci, o określeniach temperamentów oraz zasadach etycznych była oparta cała nauka o zdrowiu i chorobie.

 • Czy wiesz, że...

  We wrześniu 1928 roku Aleksander Fleming wrócił do laboratorium po wakacjach. Przeglądając pożywki, na których rosną bakterie zauważył, że jedna z nich jest zainfekowana grzybem. Jak się okazało – grzyby zabiły rosnące na pożywce bakterie.

Powiększ
partner
partner
partner
partner
partner
partner
Realizacja: www.e1.pl
nlclose